Vi som jobbar här   

        

 

 

 

Anne Catrin Einarsson Trafikskolechef,Utbildningsledare

Michael Meyn Trafiklärare

Carin Pettersson Kontorist

Annica Billborn Kontorist

Dollar maskot

Dizzel maskot