MC-Utbildning

 

Att köra motorcykel kräver andra kunskaper än vad som krävs för att köra personbil. Därför ställs också andra krav på dig som vill köra motorcykel. Ska du köra motorcykel behöver du ett A-körkort. Här kan du läsa om vad som krävs om du vill ta ett A-körkort och vad du behöver tänka på.

 

ÖVNINGSKÖRNING

Du måste öva och uppleva många olika situationer för att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.

För att få övningsköra för behörighet A1 ska du

 • ha fyllt 15 år och 9 månader
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

För att få övningsköra för behörighet A2 ska du

 • ha fyllt 17 år och 6 månader
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

För att få övningsköra för behörighet A ska du

 • ha fyllt 23 år eller
 • ha fyllt 19 år och 6 månader under förutsättning att du har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och 6 månader eller
 • 17 år och 6 månader om du övningskör i trafikskola och att trafikläraren följer med på motorcykeln eller i en sidvagn
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

 

RISKUTBILDNING FÖR MOTORCYKEL

Den obligatoriska riskutbildningen är speciellt inriktad på motorcykel och omfattar två delar.

 • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt
 • Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort båda delarna i riskutbildningen.

Du som har ett giltigt körkort för motorcykel och har gått riskutbildning för motorcykel, behöver inte gå någon ny riskutbildning när du ska göra körprov för en högre motorcykelbehörighet.

Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel.

 

TEORIUTBILDNING

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Genom att läsa teorin lär du dig att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken.

Kunskaperna från teorin och erfarenheten från övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem du ställs inför i trafiken.

När du ska övningsköra privat ska handledaren ta med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Den som är handledare ska följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Övningskörning med motorcykel får bara ske med en medföljande elev.

Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.

 

PERSONLIG UTRUSTNING

Inför din MC-utbildning behöver du tänka på detta:

Införskaffa egen personlig utrustning

Du ska bära ändamålsenlig skyddutrustning som är lämplig för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm. Utrustningen ska vara fri från skador.

Att ha egen utrusting anser vi är en självklarhet när du ska köra MC

* Passform

* Bekvämlighet

* Hygien (lånar du andras begagnade kläder på gymmet?)

Vi har ingen utrustning att låna ut!

Vi hyr/lånar endast ut MC till inskrivna elever vid prov!

 

Vi kör högfart och lågfartsbanorna på Molanda

Tätort i Järpen och Åre

Stadskörning i Östersund

Landsväg E14